Новороздольский политехнический колледж

Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж” – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.Новороздільський політехнічний коледж акредитований за вказаними спеціальностями коледж має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту і атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Новороздольске

___________________________________

Основна мета діяльності коледжу – забезпечення необхідними знаннями та сприяння максимальної практичної спрямованості навчання, встановлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст.

Нова мета підготовки молодших спеціалістів – всебічний розвиток людини як особистості і забезпечення гнучкості загально-освітньої, загально-культурної, професійної підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту за швидких змін потреб економіки і ринку праці.

Новороздільський політехнічний коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності.

За наслідками ліцензування (ліцензія АВ №159733) коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за такими спеціальностями:

  • 5.03050702 “Комерційна діяльність”
  • 5.04010602 “Прикладна екологія”
  • 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”
  • 5.0507104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”
  • 5.0701602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

Примеры дипломов Новороздольского политехнического колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 3 = ?