Немировский колледж строительства и архитектуры ВНАУ

Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.Коледж має ліцензію на право надання повної загальної середньої освіти.З початку свого існування навчальний заклад підготував більше 8000 молодших спеціалістів для народного господарства, які користуються авторитетом як в Україні так і в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Немирове

___________________________________

Викладачі та студенти коледжу приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Склад викладачів, їх кваліфікаційний рівень дозволяють забезпечити достатньо високий рівень навчання студентів.

В коледжі функціонує 12 лабораторій, 26 учбових кабінетів, учбові майстерні, три лабораторії персональних комп’ютерів.

Майстерні мають у своєму складі 8 цехів, де одночасно можуть виконувати практичні роботи 120-150 чоловік. Тут студенти здобувають робочі професії: штукатур, маляр, покрівельник, столяр, слюсар, оператор газової котельної, оператор комп’ютерного набору та ін.

У коледжі працює навчально-практичний центр, де готуються робітничі кадри з 13 професій, проходять перепідготовку і підвищують кваліфікацію робітники району та області, здійснюється практичне навчання студентів інших навчальних закладів України. На це є відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.

При коледжі створено науково-технічну Раду, до складу якої входять викладачі спецпредметів. Членами науково-технічної Ради коледжу ведеться науково-пошукова та дослідницька робота. Запроектовано і збудовано більше 50 об’єктів по авторським проектам викладачів і студентів коледжу.

Викладачі закладу приймають участь у конкурсі, який проводиться НМЦ (Немішаєве) та обласним методичним об’єднанням на кращу методичну роботу. У 2009 році два дипломних проекти коледжу відзначені дипломами Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів “Зодчий ХХІ століття”, проведеного Іспанською фірмою “URSA”, з використання утеплювачів при проектуванні будівель. Один проект зайняв у цьому конкурсі друге місце.

Немирівський будівельний коледж має досить сталі договірні зв’язки з Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури, Одеською державною академією будівництва і архітектури, Київським зональним науково-дослідним інститутом експериментального проектування, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців, скоротити термін їх навчання; організувати підвищення кваліфікації викладачів коледжу та удосконалювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Контингент навчального закладу складає 540 студентів на денній формі навчання і 190 студентів на заочній формі навчання. 75% з них навчається за рахунок державного бюджету.

На базі коледжу працює навчально-консультативний центр Київського Національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція” (заочна форма навчання за скороченим терміном навчання для випускників коледжів).

До послуг студентів:

  • Їдальня на 80 місць та буфет;
  • 100% забезпечення гуртожитком;
  • Бібліотека, загальний бібліотечний фонд якої складає 54,3 тис. примірників.
  • Для організації позаурочної роботи та дозвілля студентів функціонують спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, предметні гуртки, організовуються екскурсії на міжнародні виставки “Будівництва та архітектури” та ін.

Примеры дипломов Немировского колледжа строительства и архитектуры ВНАУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 5 = ?