Маріупольський машинобудівний коледж ПДТУ

Маріупольський машинобудівний коледж є державним вищим учбовим закладом II рівня акредитації, який дозволяє молоді отримати базову вищу освіту і кваліфікацію «Молодший спеціаліст».

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Мариуполе

___________________________________

Маріупольський машинобудівний коледж ПДТУ здійснює підготовку на базі повної середньої освіти за наступними напрямами і спеціальностями: спеціальність «Економіка підприємства» (напрям «Економіка підприємства»), спеціальність «Бухгалтерський облік» (напрям «Облік і аудит»), спеціальність «Розробка програмного забезпечення» (напрям «Програмна інженерія»), спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» (напрям «Інженерна механіка»), спеціальність «Зварювальне виробництво» (напрям «Зварка»).

Примеры дипломов Мариупольского машиностроительного колледжа ПГТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

«Зварювальне виробництво» – по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – металообробка і робітничу кваліфікацію з професії «Електрозварник ручного зварювання» або «Контролер зварювальних робіт». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» в якості: електрозварювальників ручного зварювання, електрозварювальників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар-складальник металевих конструкцій, контролер зварювальних робіт, технік-технолог, нормувальник, майстер дільниці, технік-конструктор.

«Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування» – випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – інженерна механіка і робітничу кваліфікацію з професії «Слюсар–ремонтник» або «Контролер верстатних і слюсарних робіт». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи у відділі головного механіка, ремонтно-механічному цеху, ремонтних базах цехів, в інших відділах підприємства машинобудування на посадах: механіка, майстра, технолога, спеціаліста з нормування праці, а також у інших службах підприємств машинобудування. Молодший спеціаліст може працювати на робочих місцях в цехах цих підприємств, зв’язаних з монтажем, плановим технічним обслуговуванням та ремонтом складної техніки, де потрібний підвищений рівень професійної підготовки.

«Розробка програмного забезпечення» – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію техніка програміста з напряму – інформатика та обчислювальна техніка і робітничу кваліфікацію з професії «Оператор комп’ютерного набору». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислюваної техніки. Молодший спеціаліст може займати посади інженера програміста, техніка відділу програмування і підготовлений до таких видів діяльності: проектно-технологічної, експлуатаційно-технологічної, виробничо-організаційної видів діяльності. Випускники цієї спеціальності можуть працювати на будь-якому підприємстві у якості системного адміністратора, програміста, адміністратора баз даних.

«Економіка підприємства» — випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – економіка підприємства і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг. Випускники працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності.

«Бухгалтерський облік» — випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – бухгалтерський облік і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці цієї спеціальності підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності. Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури. Випускники можуть працювати на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, а також на посадах, що підлягають комплектуванню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

2 + 2 = ?