Медицинский колледж

Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” створено 27 лютого 2003 р. як дочірнє підприємство “Медичний коледж” товариства з обмеженою відповідальністю “Аверс”. Реорганізація в Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” проведена 24 січня 2005 р.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Тернополе

___________________________________

Медичний коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, поточний рахунки в установах банку, власну печатку зі своєю назвою, і всі інші атрибути юридичної особи.

В навчальному закладі працює педагогічний колектив у кількості 87 викладачів, які забезпечують якісну підготовку фахівців в т. ч. 4 професори, 4 доценти, 12 кандидатів медичних наук, 1 кандидат політичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 16 викладачів вищої категорії, 4 – першої і 11 – другої категорії, 10 здобувачів наукового ступеня “кандидат наук”.

Коледж у своєму складі має такі структурні підрозділи:

П’ять відділень:

 • відділення сестринської справи;
 • відділення лікувальної та акушерської справи;
 • відділення фармації;
 • відділення стоматології;
 • відділення практичного навчання, виробничої та переддипломної практик.

Напрямки та спеціальності за якими проводиться підготовка фахівців:

Напрямок 1201 “Медицина” Ліцензійний обсяг

 • 5.12010101 “Лікувальна справа” 40 осіб
 • 5.12010102 “Сестринська справа” 60 осіб
 • 5.12010105 “Акушерська справа” 30 осіб
 • 5.12010104 “Стоматологія” 30 осіб
 • 5.12010106 “Стоматологія ортопедична” 30 осіб
 • 6.120101 “Сестринська справа” 15 осіб

Напрямок 1202 “Фармація”

 • 5.12010102 “Фармація” 30 осіб

Примеры дипломов Медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

8 + 0 = ?