Киевский медицинский колледж имени П. И. Гаврося

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Організація навчально-виховного процесу в КМК ім. П. І. Гаврося спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, методологічних підходів, в тому числі створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації — тобто створення такого освітньо розвивального середовища, яке забезпечило би підготовку фахівця конкурентоспроможного на ринку праці, а також успішне конкурування коледжу серед аналогічних вищих навчальних закладів, як суб’єктів ринку освітніх послуг.

В коледжі сформовано колектив висококваліфікованих викладачів, який нараховує близько 60 осіб, в т. ч. 24 викладача методиста.

Сьогодні в коледжі навчається біля 450 дівчат та юнаків по 3 спеціальностям:

  • медична сестра;
  • фельдшер;
  • фармацевт.

Київський Медичний Коледж ім. П. І. Гаврося – це сучасний навчальний заклад з розвинутою матеріальною базою, що складається з достатньої кількості кабінетів та лабораторій, оснащених сучасним обладнанням та учбовими посібниками, в першу чергу, з основних клінічних дисциплін — терапії, сестринської справи, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, реаніматології, технології ліків і ін.

Всього в коледжі створено і функціонують 28 аудиторій, 44 лабораторії та кабінети доклінічної практики, що відповідає переліку дисциплін, передбачених навчальними планами.

Примеры дипломов Киевского медицинского колледжка им. П. И. Гаврося

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 4 = ?