Диплом КПАИТ

Колледж промышленной автоматики и информационных технологий ОНАПТ

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ готує молодших спеціалістів для практичної діяльності у сфері комп’ютерних технологій, комп’ютеризованого технологічного виробництва, автоматизації, експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем та інформаційного забезпечення управління.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Одессе

___________________________________

Навчання у коледжі ведеться за інтегрованими навчальними планами, що дає можливість всім випускникам продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти, та широкі можливості для працевлаштування.

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ проводить підготовку за такими напрямами:

 • Культура та мистецтво 

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Інформаційні технології 

  • Інженерія програмного забезпечення
  • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Механічна інженерія 

  • Галузеве машинобудування
 • Автоматизація та приладобудування 

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Примеры дипломов Колледжа промышленной автоматики и информационных технологий ОНАПТ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Напрями діяльності фахівців за спеціальностями:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

Створення програмного забезпечення для персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж, для обчислювальної та іншої мікропроцесорної техніки і засобів автоматизації, вирішення програмними засобами виробничих завдань в різноманітних галузях економічної діяльності.

122 “Комп’ютерні науки”

Комп’ютерна обробка інформації, створення баз даних і знань на підставі аналізу великих масивів інформації, надання пропозицій до прийняття управлінських рішень, обслуговування програмованої мікропроцесорної та обчислювальної техніки, адміністрування створених на їх основі програмних систем і комплексів.

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Забезпечення виконання монтажних і налагоджувальних робіт в ході автоматизації виробництва, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічних процесів діючих виробництв, експлуатація мікропроцесорних та комп’ютерних систем автоматики.

133 “Галузеве машинобудування”

Програмне забезпечення технологічного обладнання з числовим програмним керуванням, технологічне забезпечення механообробного виробництва та гнучких виробничих систем, використання інформаційних технологій в інженерній практиці.

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Документальне та інформаційне забезпечення менеджменту, обробка ділової документації державною та іноземними мовами, управління інформаційними потоками за допомогою засобів комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення, організація роботи офісів, архівних і кадрових підрозділів.

3 + 5 = ?