Диплом КНФУ

Колледж Национального фармацевтического университета

Коледж Національного фармацевтичного університету — державний вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України та розташований у Харкові.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Харькове

___________________________________

Коледж Національного фармацевтичного університету – державний заклад вищої освіти, який готує фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за освітньо-професійними програмами:

  • «Фармація» (кваліфікація фармацевт);
  • «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» (кваліфікація технік-лаборант);
  • «Виробництво фармацевтичних препаратів» (кваліфікація технік-технолог).

Форми навчання:

  • Очна (денна)
  • Заочна

Матеріально-технічна база: 2 навчально-лабораторних корпуси, 57 кабінетів і лабораторій, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, харчувальний комплекс, бібліотека, електронна читальна зала, читальна зала, гуртожитки.

Коледж Національного фармацевтичного університету проводить підготовку за такими напрямами:

  • Охорона здоров’я 

    • Фармація

Примеры дипломов Колледжа Национального фармацевтического университета

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 5 = ?