Краснолиманский медицинский колледж ДонНМУ им. М. Горького

Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету – навчальний заклад, який пройшов славний шлях від медшколи до сучасного вищого навчального закладу – медичного коледжу.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Краснолиманске

___________________________________

Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького створений в 2009 році на базі Державного вищого навчального закладу “Краснолиманське медичне училище” як окремий структурний підрозділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 102-0 від 16.04. 2009р. “Про реорганізацію державного вищого навчального закладу” Краснолиманське медичне училище “шляхом приєднання до Донецького національного медичного університету ім. М. Горького” і на підставі рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 31.08. 2009р. та наказу № 242 від 19.10. 2009р.

У коледжі розроблена Концепція освітньої діяльності навчального закладу та Освітні стандарти. В даний період коледж здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки № 053642 серія ВПД-І на право надання освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста напряму 1201 Медицина.

Основними завданнями колективу є:

  • виконання плану підготовки молодших медичних спеціалістів для установ охорони здоров’я;
  • формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в умовах ринкової економіки;
  • забезпечення етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у відносинах між працівниками, викладачами та студентами;
  • профорієнтаційна робота та інформування абітурієнтів про ситуацію, яка склалася на ринку зайнятості;
  • атестація, перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Примеры дипломов Краснолиманского медицинского колледжа ДонНМУ им. М. Горького

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

4 + 0 = ?