Калушский колледж культуры и искусств

Калуський коледж культури і мистецтв – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, комунальної форми власності, підпорядкований управлінню культури Івано-Франківської облдержадміністрації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Калуше

___________________________________

Освітня діяльність у навчальному закладі здійснюється відповідно до Конституції України та чинного законодавства, зокрема Законів України “Про освіту”, “Про вишу освіту”, указів Президента і постанов Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Положення про державний вищий заклад освіти та Статуту коледжу.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів 0201 Культура і 0202 Мистецтво, яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” і відповідає стандартам вищої освіти;
 • забезпечення набуття студентами знань у галузі культури і мистецтв, підготовка їх до професійної діяльності;
 • забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню фахівців;
 • надання повної загальної середньої освіти громадянам з базовою середньою освітою. У даний час педагогічний колектив працює над такими проблемами:
 • реалізація Концепції національного виховання через гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу;
 • пошук оптимальних шляхів підвищення якості підготовки фахівців та їх реалізація;
 • підвищення науково-теоретичного рівня, кваліфікації та удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників;
 • модернізація навчально-виховного процесу, науково методичного забезпечення лекційних, практичних, семінарських занять, самостійної роботи студентів;
 • створення ефективної системи навчання і виховання, забезпечення духовного самовдосконалення особистості, формування фахового, інтелектуального і культурного потенціалу студентів, активізація творчого пошуку в процесі навчання;
 • розширення комп’ютерної мережі та рівня комп’ютеризації.

Примеры дипломов Калушского колледжа культуры и искусств

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Калуський коледж культури і мистецтв має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями:

 • 5.02010201 “Бібліотечна справа”
 • 5.02010401 “Народна художня творчість”
 • 5.02020201 “Хореографія”
 • 5.02020501 “Образотворче мистецтво”

0 + 4 = ?