Комсомольский индустриальный техникум ПГТУ

Комсомольський індустріальний технікум Приазовського державного технічного університету є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Комсомольске

___________________________________

Комсомольський індустріальний технікум Приазовського державного технічного університету здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Можливе подальше навчання випускників технікуму в Приазовському державному технічному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за скороченим навчальним планом та в інших вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації.

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у технікумі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. Для послуг студентів мережа Інтернет, власна бібліотека, забезпечена підручниками та періодичною літературою.

З 1 вересня 2006-2007 навчального року педагогічний колектив технікуму долучився до експерименту щодо запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів. Для цього розроблено систему та критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з усіх дисциплін для забезпечення можливості постійного визначення рейтингу кожного студента.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, установах Донецької області.

Примеры дипломов Комсомольского индустриального техникума ПГТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Технікум проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

“Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв” – випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста, спеціалізацію “Гірничий технік-електромеханік”. Фахівці із зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на кар’єрах, шахтах гірничорудної та вугільної промисловості на посадах: механік дільниці по видобутку корисних копалин, механік дільниці підготовчих робіт, гірничий майстер ремонту забійного обладнання, механік дільниці по монтажу і демонтажу гірничого устаткування, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

“Будівництво та експлуатація будівель і споруд” – випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста, спеціалізацію “Технік-будівельник”. Фахівці із зазначеної спеціальності підготовлені для діяльності в будівельних організаціях і їх підрозділах різних галузей господарства, що здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форми власності на посадах майстра і виконавця робіт, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях техніком-конструктором під керівництвом спеціалістів (інженерів), а також на посадах, що їх заміщають, молодшими спеціалістами відповідно до типових галузевих переліків посад.

“Виробництво харчової продукції” – випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста, спеціалізацію “Технік-технолог”. Фахівці із зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах громадського харчування з різними формами власності на посадах: технолога, завідуючого виробництвом, начальників цехів, керівників підприємств малої та середньої потужності, метрдотелів, кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, а також на посадах, що їх заміщають, молодшими спеціалістами відповідно до типових галузевих переліків посад.

“Товарознавство і комерційна діяльність” – випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста, спеціалізацію “Товарознавець-комерсант”. Фахівці із зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах торгівлі, в сфері посередницьких послуг та в підрозділах збуту промислових та сільськогосподарських підприємств на посадах товарознавця, комівояжера, закупника, брокера, агента з торгівлі нерухомістю, агента по збуту, комерційного агента, агента-експедитора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

1 + 3 = ?