Колледж экономики и управления КНЭУ

Коледж економіки і управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти і базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.

Можливе подальше навчання випускників коледжу в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

Головна мета навчального закладу організація освітньої діяльності, як забезпечення навчальної, виховної, практичної та позаурочної роботи для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та виховання принципів національного виховання молоді в сім’ї та суспільстві.

Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Закону України Про освіту, концепціям, викладеними у національній програмі Освіта України ХХІ століття.

Примеры дипломов Колледжа экономики и управления КНЭУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 8 = ?