Каневский эколого-информационно-технологический колледж

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Каневе

___________________________________

Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж гарантує престижну та якісну освіту за спеціальностями:

Прикладна екологія
 • аналіз та екологічна оцінка якості територій, що зазнали антропогенного впливу;
 • моніторинг та охорона навколишнього природного середовища;
 • оптимізація процесів природокористування;
 • контроль за станом навколишнього середовища та використанням природних ресурсів.
Організація виробництва
 • аналіз та оцінка діяльності підприємства;
 • участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
 • прийняття оптимальних рішень в конкретних господарських ситуаціях;
 • використання прогресивних методів прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.
Оціночна діяльність

Робота оцінювача – це:

 • оцінка нерухомості;
 • визначення вартості виробничої лінії на фабриці;
 • оцінка збитку заподіяного в автомобільні аварії.

Експерт з оцінки – це маркетолог, що досліджує ринок, і економіст, який веде розрахунки, а також деякою мірою юрист, що оформляє документи.

Форма навчання – денна, заочна.

Термін навчання: на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

Після закінчення коледжу випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту.

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Примеры дипломов Каневского эколого-информационно-технологического колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 3 = ?