Колледж электрификации ДДАУ

Коледж електрифікації Дніпропетровського державного аграрного університету – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Днепре

___________________________________

Коледж електрифікації ДДАУ здійснює підготовку за галуззю знань: 1010 “Техніка та енергетика аграрного виробництва”, спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок у агропромисловому комплексі”. Отримати освіту студенти можуть як за денною, так і заочною формою навчання.

Професія електрика була, є і завжди буде потрібною, незважаючи на всі ті процеси, що відбуваються у суспільстві, зокрема, в аграрному секторі економіки нашої держави. Тому усі випускники працевлаштовані в реформованих господарствах Дніпропетровської області та України.

У коледжі усвідомлюють, що нинішній стан справ у сільському господарстві вимагає від кожного спеціаліста, робітника самостійної думки і вміння творчо працювати, високих професійних знань. Тому наші викладачі впроваджують в навчальний процес такі форми та методи роботи, які активізують пізнавальну діяльність студентів пробуджують цікавість до обраної ними спеціальності техніка – електрика.

Кабінети і лабораторії обладнані необхідними вузлами, агрегатами та інструментами, технічними засобами навчання, моделями, приладами.

За час навчання студенти проходять кваліфікаційні іспити на одержання робітничої професії електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування поглиблено вивчають дисципліни “Комп’ютери та комп’ютерні технології”, “Енергетичний менеджмент” знання з яких так необхідні сучасному спеціалісту.

Важливе значення надається і практичному навчанню, де студентам необхідно застосовувати набуті знання у реальній виробничий ситуації.

Адміністрація та педагогічний колектив коледжу спрямовують свою діяльність на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адоптації до динамічних процесів у соціально – культурній сфері, галузях техніки і технологій в умовах сучасної економіки. Ми віримо, що нові студенти, які прийдуть до стін нашого навчального закладу будуть гідною зміною випускникам.

Примеры дипломов Колледжа электрификации ДДАУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 1 = ?