Диплом ИУГОУ

Диплом Института Управления государственной охраны Украины

Інститут Управління державної охорони України (Інститут) є військовим відокремленим навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальністю 251 “Державна безпека” галузі знань – 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (спеціалізація “Охоронна діяльність та безпека”) із наданням освітнього ступеня “магістр” та за спеціальністю 256 “Національна безпека”, освітня програма “Особиста та майнова безпека”.

У складі Інституту функціонує також Центр первинної професійної підготовки, який здійснює підготовку та підвищення кваліфікації за професіями «охоронник» та «охоронець» із видачею свідоцтва державного зразка.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Тип навчального закладу: інститут
Рівень акредитації: IV
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, магістр

Примеры дипломов Института Управления государственной охраны Украины

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Інститут Управління державної охорони України проводить підготовку за такими напрямами:

  • Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

    • Державна безпека
    • Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

5 + 0 = ?