Диплом Института последипломного образования КПИ им. Игоря Сикорского

НМК «Інститут післядипломної освіти» – це спеціалізований освітній комплекс НТУУ «КПІ», основним завданням якого є управління системою післядипломної освіти в найбільшому технічному університеті України.

Стрімкий розвиток технічного прогресу, посилення інтелектуальної складової економіки, широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вимагають від фахівців постійного оновлення знань та опанування сучасних технологій. Принцип навчання впродовж усього життя перестає бути закликом та стає реальною необхідністю.

Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими напрямами і спеціальностями НТУУ «КПІ» та надання якісних освітніх послуг за навчальними програмами перепідготовки (другої вищої освіти), середньострокових та короткострокових курсів підвищення кваліфікації фахівців.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Тип навчального закладу: Універсітет
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): 13000-15000
Форма навчання: заочна, дистанційна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, магістр

Примеры дипломов Института последипломного образования КПИ им. Игоря Сикорского

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології 

  • Кібербезпека
  • Системний аналіз
  • Комп’ютерні науки
  • Комп’ютерна інженерія
  • Інженерія програмного забезпечення
 • Гуманітарні науки 

  • Філологія
 • Автоматизація та приладобудування 

  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Електрична інженерія 

  • Енергетика та енергетичне машинобудування
  • Теплоенергетика
  • Гідроенергетика
  • Атомна енергетика
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Електроніка та телекомунікації 

  • Телекомунікації та радіотехніка
  • Електроніка
  • Авіоніка
 • Механічна інженерія 

  • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • Металургія
  • Матеріалознавство
  • Галузеве машинобудування
 • Управління та адміністрування 

  • Маркетинг
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент
 • Право 

  • Право
 • Виробництво та технології 

  • Видавництво та поліграфія
  • Нафтогазова інженерія та технології
  • Гірництво
 • Математика та статистика 

  • Математика
  • Статистика
  • Прикладна математика
 • Хімічна та біоінженерія 

  • Біотехнології та біоінженерія
  • Біомедична інженерія
  • Хімічні технології та інженерія

1 + 1 = ?