Харьковский радиотехнический техникум

Більш ніж за півстолітню історію Харківський радіотехнічний технікум залишає за собою одне з перших місць серед вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. За роки свого існування в технікумі пройшли навчання десятки тисяч студентів.

Нині цей сучасний навчальний заклад зі своїми традиціями та великим творчим потенціалом став справжньою школою навчання, виховання і професійного зростання для майбутніх фахівців.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Харькове

___________________________________

Навчальний процес у Харківському радіотехнічному технікумі забезпечують 90 кваліфікованих викладачів, які мають високий професійний і науково-методичний рівні.

Технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” для професійної діяльності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, за сучасними спеціальностями.

У технікумі працює наскрізна програма виховання та навчання, яка передбачає формування у студентів наукового світогляду, суспільної активності та таких значимих загальнолюдських моральних і етичних рис, як правдивість, працелюбність, гуманність, висока духовна і моральна культура.

Примеры дипломов Харьковского радиотехнического техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 0 = ?