Харьковский колледж медицинского оборудования

Харківський коледж медичного обладнання пройшов атестацію і акредитацію як вищий навчальний заклад І рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів. Коледж готує фахівців на денному та заочному відділеннях.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Харькове

___________________________________

В 2006 році технікум було перейменовано на Харківський коледж медичного обладнання (ХКМО). До теперішнього часу коледж остається в Україні єдиним навчальним закладом, що готує фахівців за такими спеціальностями:

1) Медична оптика:

  • Спеціальність 5.091102 “Виробництво оптичних і оптико-електронних виробів”. (Спеціалізація 5.091102. 01 “Виробництво медичної оптики”)

2) Електроніка:

  • Спеціальність 5.090805 “Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки”. (Спеціалізація 5.090805. 06 “Експлуатація і ремонт медичної електронної техніки”).

Пріоритетним напрямком розвитку коледжу є матеріально-технічна база. У цей час матеріально-технічна база перебуває на сучасному рівні, задовольняє вимогам професійних освітніх програм і дозволяє здійснювати теоретичну й практичну підготовку фахівців високої кваліфікації.

У навчальному процесі знайшли широке застосування прикладні програми по навчанню й контролю знань по англійській мові, інженерній графіці, теорії й розрахунку оптичних систем, медичним комплексам з мікропроцесорами та ЕОМ. Сучасні персональні комп’ютери ІВМ “Реntіum”, об’єднані у локальну мережу, яка має вихід до глобальної мережі. Навчання студентів роботі на ПК відбувається з використанням пакетів сучасних програм, для чого введений спеціальний курс “Користувач ПК”.

Примеры дипломов Харьковского колледжа медицинского оборудования

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 0 = ?