Городищенский колледж Уманского НУС

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Городыще

___________________________________

Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Агрономія” на базі загальної середньої освіти. У процесі підготовки фахівців зазначеної спеціальності коледж здійснює освітню діяльність, пов’язану із наданням студентам повної загальної середньої освіти.

Свою діяльність коледж проводить відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України на період до 2010 року, Концепції національного виховання, Державної національної програми “Освіта України ХХІ ст. “, інших нормативно-розпорядних документів у галузі освіти та власного положення.

Основні завдання коледж вбачає:

  • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
  • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
  • надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

Примеры дипломов Городищенского колледжа Уманского НУС

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Взагалі на даний час підготовка фахівців у коледжі здійснюється за наступними спеціальностями:

  • 5.09010103″Виробництво і переробка продукції рослинництва”
  • 5.05170108″Зберігання, консервування та переробка плодів та овочів”
  • 5.03050901″Бухгалтерський облік”
  • 5.03050801″Фінанси і кредит”
  • 5.09010301″Лісове господарство

1 + 0 = ?