Эрастовский колледж им. Е. К. Бродского ДДАУ

Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету – один з найстаріших в Україні сільськогосподарський навчальний заклад І рівня акредитації, який протягом багатьох років відіграє велику роль в підготовці висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу півдня України.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Вишневом

___________________________________

Сьогодні коледж готує спеціалістів за двома напрямками “Сільське господарство і лісництво”, “Менеджмент і адміністрування”; трьома спеціальностями та шістьма спеціалізаціями за денною та заочною формами навчання. В коледжі навчається 600 студентів, які мають можливість продовжити навчання по здобуттю повної вищої освіти за ступеневою підготовкою в Дніпропетровському агроуніверситеті.

Навчальний процес в коледжі організований за модульною системою, впроваджується кредитно-модульна система згідно з європейськими стандартами.

В коледжі надається значна увага практичній підготовці майбутніх спеціалістів. Неоціненне значення в цій справі належить поряд розміщеній Ерастівській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН та високо інтенсивним базовим господарствам, серед яких ПП “Таврія” Херсонської області, ТОВ “РосАгро” Кіровоградської області та ТОВ “Агороцентр К” Дніпропетровської області.

До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом понад 40 тис. екземплярів навчальної, наукової, методичної та художньої літератури, читальна зала на 100 місць, колекційно-дослідне поле, віварій, навчальна пасіка, навчальна майстерня та цех по переробці сільськогосподарської продукції, гуртожиток, буфет, їдальня, музей історії коледжу та його засновника Е. К. Бродського, кімната краєзнавства.

Головне завдання коледжу – забезпечити сільську молодь знаннями, які відповідають вимогам сучасного реформованого села, формування всебічно розвинутого фахівця сільськогосподарського виробництва, який володіє знаннями з основ аграрних наук, володіє практичними уміннями і навичками як технологічного так і управлінського характеру і спроможний стати активним учасником розбудови Української держави.

Примеры дипломов Эрастовского колледжа им. Е. К. Бродского ДДАУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

4 + 1 = ?