Донецкий колледж радиоэлектроники и управления

Донецький коледж радіоелектроніки та управління – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Донецке

___________________________________

Спеціальності:

5.05090101 “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв” (напрям підготовки – “Радіотехніка”)

Навчальний процес передбачає вивчення таких дисциплін як радіотехніка, схемотехніка, ЕОМ і мікропроцесори, радіоелектронна апаратура, пристрої напівпровідникових приладів, інформатика і комп’ютерна техніка, основи телебачення, автоматики, імпульсної техніки, що надалі дозволяє не тільки набути навичок в експлуатації, технічному обслуговуванні або реалізації радіоелектронної апаратури, але і забезпечують можливість працювати з промисловими системами автоматики, радіозв’язку, відеоспостереження, безпеки.

Після закінчення навчання випускники можуть застосувати свої знання та вміння в різних галузях народного господарства:

 • Технік-конструктор (електроніка)
 • Технік-технолог (електроніка)
 • Технік в радіолокації
 • Технік в радіонавігації
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування тощо

Термін навчання 2 роки 10 місяців

5.05060403 “Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок” (напрям підготовки – “Енергетика”)

Знання електроніки, термодинаміки, кондиціонування повітря, холодильної технології, холодильних машин і устаткування, основ теплопередачі, гідравліки та інших наук дає можливість набути навичок в експлуатації, ремонті, монтажі та технічному обслуговуванні холодильної техніки і систем кондиціонування повітря.

Знання та вміння можна застосувати:

 • працюючи техніком, майстром, механіком виробництва в харчовій промисловості;
 • при переробці сільськогосподарської продукції;
 • в торгівлі;
 • при організації рибного господарства;
 • в будівництві і т. д.

Знання іноземної мови, інформаційних технологій, основ професійної етики, економіки, бізнесу роблять Вас конкурентоспроможними на ринку праці.

Різноманітні види навчальних практик дозволять набути необхідних навичок.

Термін навчання 2 роки 10 місяців

5.050111 “Бухгалтерський облік” (напрям підготовки “Економіка і підприємництво”)

Навчальний процес передбачає отримання знань, надбання умінь і навичок з таких дисциплін як економіка, бухгалтерський облік, державна податкова система, статистика, менеджмент і маркетинг, інформатика і комп’ютерна техніка, інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку тощо.

В результаті випускник уміє вести облік, використовувати статистичні методи обробки економічної інформації, складати фінансову звітність, планувати господарську діяльність підприємства і т. д.

Важко уявити, що сучасна успішна людина не володіє іноземними мовами, комп’ютерними технологіями, не вміє спілкуватися з колегами та клієнтами, не має активної життєвої позиції.

Це все не про наших випускників!

Різноманітні види навчальних практик, тренінги в процесі навчання дозволять проявити себе в таких професіях як:

 • бухгалтер;
 • касир;
 • ревізор;
 • інспектор тощо.

Термін навчання 1 рік 10 місяців

Співпраця з вузами вищих рівнів акредитації

Всі випускники мають можливість продовження навчання в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського і в Харківському національному університеті радіоелектроніки

Професійна підготовка
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (з вивченням прикладного програмування, створення баз даних тощо)
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.
 • Секретар керівника.

Прийом проводиться без вступних іспитів.

Примеры дипломов Донецкого колледжа радиоэлектроники и управления

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 3 = ?