Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения ДНУ

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Днепре

___________________________________

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за першим рівнем акредитації за восьми спеціальностями; за денною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту, а також осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”; за заочною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”.

За весь період існування коледж підготував близько 22 тисяч спеціалістів за денною формою навчання і більш як 5,6 тис. за вечірньою та заочною.

Коротка характеристика спеціальностей:

5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом і наладкою механічних, пневматичних, гідравлічних і електричних систем верстатів з числовим програмним управлінням, робототехнічних комплексів, а також з їх організацією. Може працювати на підприємствах машинобудівного комплексу в механічних, механо-складальних, ремонтних і електричних цехах, відділах головного механіка, конструкторських бюро на посадах техніка-електрика з ремонту і експлуатації механічної частини устаткування.

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з участі в розробці та забезпеченню технологічних процесів, оснащення до нього, а також організації обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологичних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора.

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади програміста, техніка відділу програмування.

5.03050901 Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст підготовлений для обліково-економічної діяльності в організаціях, установах і на підприємствах різних галузей діяльності і всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які обіймаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих і інших номенклатурних посад.

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, виробництвом електричного та електронного устаткування, технічним обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади техніка, начальника і майстра виробничих ділянок, керівника підрозділів комп’ютерних послуг, оператора електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки, електромеханіка і електромонтажника, монтажника електронного устаткування.

5.0505401 Зварювальне виробництво

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в галузі забезпечення необхідної якості продукції, вдосконалення тих, що діють, і розробці нових технологічних процесів зварювання і різання металів і сплавів, які забезпечують необхідну якість продукції за умови зниження енергетичних і матеріальних витрат. Може працювати на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво, а також в наукових і науково-дослідних установах на первинних посадах техніка-технолога, майстра виробничої діяльності, контрольного майстра, а також на посадах, які підлягають обійманню молодшими фахівцями.

5.05110102 Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності з виготовлення виробів підприємств ракетно-космічного машинобудування, з розробки і впровадження технологічних процесів, з конструювання під керівництвом інженерів конструкцій простої і середньої складності, з розробки робочих креслень простих деталей і складальних одиниць з визначенням необхідних параметрів, з виконання простих технологічних розрахунків за розробленими методиками або типових розрахунків з використанням комп’ютерної техніки. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологічних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора нижчих категорій, майстра, оператора диспетчерської служби, фахівця із стандартизації, контролера.

5.05070104 Монтаж та експлуатація електрообладнання виробництв і цивільних споруд

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту та випробування електроустаткування і автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. Може працювати в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних, монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пуско-налагоджувальних організаціях, на підприємствах і в організаціях промисловості, енергетики, сільського, житлово-комунального господарства на первинних посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика.

Враховуючи, що одним з головних показників конкурентоздатності випускників є професійна підготовка, в коледжі враховуються побажання роботодавців і удосконалюється спеціалізація.

Примеры дипломов Днепропетровского колледжа ракетно-космического машиностроения ДНУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 0 = ?