Черниговский юридический колледж

Чернігівський юридичний коледж є базовим навчальним закладом Державної пенітенціарної служби України, який готує фахівців-юристів для кримінально-виконавчої служби України освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та “бакалавр” на денній та заочній формах навчання.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Чернигове

___________________________________

За останні роки було створено комп’ютерні класи, конференційна зала, реконструйовано весь аудиторний фонд, приміщення загальної та спеціальної бібліотек, двох спортивних та тренажерної зали, стрілецького тиру, їдальні, інших допоміжних приміщень і технічних об’єктів. На період до 2013 року розраховано капітальне будівництво нового гуртожитку, що ведеться сьогодні на території навчального закладу.

Виходячи з нагальних проблем удосконалення підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України, коледж, керуючись діючою системою стандартів вищої освіти, поетапно реалізує “Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України та удосконалення підготовки персоналу на період до 2015 року”, який передбачає розбудову навчального закладу за всіма напрямками функціонування та забезпечення умов, необхідних для здобуття статусу вищого навчального закладу ІІІ-го рівня акредитації.

На виконання цього стратегічного завдання за постійної підтримки Державної пенітенціарної служби України спрямована діяльність усього колективу коледжу.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 6 циклів: гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; кримінально-правових дисциплін; педагогіки та психології; загальноюридичних дисциплін; спеціальних дисциплін; спеціальної та фізичної підготовки. Вони об’єднують 47 викладачів, 25 з яких мають наукові ступені та вчені звання.

Сьогодні навчальний процес у коледжі повністю приведений до вимог Болонської декларації. В основу викладання навчальних дисциплін покладаються інтерактивні комплекси їх навчально-методичного забезпечення, які, поряд з іншим, передбачають систему залікових кредитів, модульний тестовий контроль знань, врахування усіх видів навчальних досягнень курсантів, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо.

Примеры дипломов Черниговского юридического колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 1 = ?