Черниговский кооперативный техникум

Чернігівський кооперативний технікум — сучасний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює фахову підготовку молодших спеціалістів, як для системи споживчої кооперації, так і для організацій і підприємств інших форм власності.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Чернигове

___________________________________

Матеріально-технічна база нашого навчального закладу відповідає вимогам сьогодення. У процесі теоретичного і практичного навчання задіяно просторі аудиторії, навчальні кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет, навчально-виробничі майстерні, бібліотека, читальна, актова, спортивна, тренажерна зали, їдальня. Всі студенти забезпечуються гуртожитком.

Висококваліфікований педагогічний колектив технікуму забезпечує якісну фахову підготовку спеціалістів.

Високий професіоналізм і науковість, повага до людини, вірність високим культурним цінностям, любов до Батьківщини, оптимізм і завзята праця — ось цінності, які шанують в технікумі. В навчальний процес запроваджуються інноваційні та інформаційні технології навчання. Створюється банк електронних підручників. Впроваджена модульно-рейтингова система контролю знань студентів, розробляється методика використання віртуально-тренінгової системи організації самостійної роботи студентів.

Технікум входить в навчально-методичні комплекси з Полтавським університетом споживчої кооперації України, Національним університетом харчових технологій, де випускники мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном і отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

На базі технікуму діє заочний факультет Полтавського університету споживчої кооперації України з підготовки спеціалістів за скороченим терміном навчання за фахами “Облік і аудит” та “Товарознавство та комерційна діяльність”, що дає можливість нашим випускникам продовжувати навчання в стінах технікуму.

Примеры дипломов Черниговского кооперативного техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 6 = ?