Черновицкий государственный коммерческий техникум

Чернівецький державний комерційний технікум є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Черновцах

___________________________________

Основними завданнями технікуму є:

 • Виховання соціально-зрілої, творчої особистості, виховання морально і фізично здорового покоління, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, відповідальності за долю держави, суспільства, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між викладачами та студентами.
 • Забезпечення умов для оволодіння системою знань з обраної спеціальності.
 • Підготовка молоді до самостійної професійної діяльності.
 • Поєднання гуманітарної освіти з якісною професійною підготовкою.
 • Забезпечення двоступеневої підготовки фахівців за схемою: технікум – вуз.
 • Реалізація дуальної системи підготовки фахівців, тобто поєднання теоретичної підготовки з практикою.
 • Забезпечення виконання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
 • Якісне забезпечення навчального процесу: кадрами, науково-методичною, матеріально-технічною та інформаційною базою.
 • Максимально ефективне використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання, інноваційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання.
 • Комп’ютеризація навчального процесу.
 • Створення чіткої системи контролю за якістю знань.

З року в рік зростає матеріально-технічна база навчального закладу, кабінети оснащуються новим обладнанням, поповнюються спеціальною літературою, періодичними виданнями.

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється у відповідності до державних правових актів про освіту. Підготовка спеціалістів за всіма спеціальностями проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Примеры дипломов Черновицкого государственного коммерческого техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 0 = ?