Диплом АВВУ

Диплом Академии внутренних войск МВД Украины

Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів до Академії внутрішніх військ МВС України приймаються громадяни України, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, базову вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту з метою отримання базової вищої освіти або продовження навчання до освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр“.

На денну форму навчання приймаються:

На денній формі навчання за державним замовленням (курсанти) здійснюється підготовка фахівців тактичного рівня з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:

  • призовники віком від 17 до 21 року;
  • військовослужбовці та військовозобов’язані (які не мають військових звань офіцерського складу) віком від 18 до 23 років.

Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до Академії.

До магістратури Академії внутрішніх військ МВС України для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зараховуються особи офіцерського складу внутрішніх військ та начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст” і мають здібності до наукової та науково-педагогічної діяльності.

Академія здійснює підготовку фахівців за єдиною державною системою освіти України. Терміни навчання, навчальні плани та програми відповідають існуючим стандартам освіти.

Курсанти (слухачі), які повністю опанували програму підготовки та успішно витримали державну атестацію, отримують диплом державного зразка про здобуття повної вищої освіти за відповідним напрямом професійного спрямування та спеціальністю, а також кваліфікацію “спеціаліста” або “магістра”. Курсантам, які закінчили Академію, у відповідності до вимог “Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу”, присвоюється військове звання “лейтенант”.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Харькове

___________________________________

Тип навчального закладу: Академія
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 2400 до 8000
Місто: Харків

Примеры дипломов Академии внутренних войск МВД Украины

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 3 = ?