Автотранспортный техникум Криворожского технического университета

Автотранспортний технікум Криворізького технічного університету – це єдиний державний вищий навчальний заклад освіти першого рівня акредитації у Криворізькому промисловому регіоні, що готує кваліфікованих фахівців – автотранспортного профілю.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Кривом Роге

___________________________________

В Автотранспортному технікумі Криворізького технічного університету створені всі необхідні умови для якісного навчального процесу й активної позаурочної роботи зі студентами.

Успішну роботу навчального закладу забезпечують: висококваліфікований викладацький склад, матеріально-технічна база (кабінети, лабораторії, комп’ютерні класи, автошкола, значний бібліотечний фонд тощо), відповідне учбово-методичне забезпечення та учбово-дослідницька робота студентів.

Особливостями Криворізького промислового регіону є високотехнологічний і інноваційний потенціал різних галузей промисловості (машинобудівної, гірничодобувної, металургійної, транспорту), багатство природних ресурсів та особливе географічне положення, що диктують необхідність розвитку системи підготовки високопрофесійних кадрів для автотранспорту. Тому колектив нашого технікуму з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Навчальний заклад здійснює освітню діяльність за денною (на основі базової середньої освіти) та заочною (на базі повної загальної освіти) формами навчання. В структуру технікуму входить чотири відділення, та десять циклових комісій, що відповідає вимогам до навчального закладу даного типу.

Примеры дипломов Автотранспортного техникума Криворожского технического университета

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 4 = ?