Амвросиевский индустриальный техникум

Амвросіївський індустріальний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Амвросиевке

___________________________________

Амвросіївський індустріальний технікум з 1944 року веде підготовку фахівців для підприємств різних галузей промисловості.

Випускники технікуму працюють на посадах керівників, провідних фахівців, висококваліфікованих робітників на підприємствах різних галузей.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” в технікумі ведеться за денною та заочною формами навчання за спеціальностями: 5.03050901 Бухгалтерський облік, 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва, 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів, 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

У Амвросіївському індустріальному технікумі створено Відділ сприяння працевлаштуванню випускників з метою створення умов для ефективної реалізації права випускників на працю, забезпечення випускників першим робочим містом.

Основними функціями відділу є організація практичної підготовки студентів, надання випускникам технікуму інформації щодо можливості працевлаштування на підприємствах і організаціях, організація індивідуальної підготовки студентів за замовленнями підприємств

Примеры дипломов Амвросиевского индустриального техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Технікум проводить підготовку  за такими спеціальностями:

Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • завідувач каси;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • рахівник;
 • інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор ревізор;
 • ревізор.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку на первинних засадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за встановленими алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію для виконання закріплених за ним обов’язків і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Технік-електромеханік може займати первинні посади:

 • технік-з налагоджування та випробування;
 • електромеханік дільниці;
 • електромеханік дільниці;
 • електромеханік з засобів автоматизації приладів технологічного обладнання;
 • контролер електромонтажних робіт;
 • кресляр.

Фахівець готується до роботи за видами діяльності:

 • Виробництво електричного та електронного устаткування.
 • Виробництво електричних машин і апаратури.
 • Монтажна установка електроустаткування.
 • Виробництво контрольно-вимірювальної автоматики.
 • Спеціалізований ремонт контрольно-вимірювальної автоматики.
 • Виробництво контрольно-вимірювальних приладів.

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Технолог може займати первинні посади:

 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер зміни;
 • лаборант;
 • технолог;
 • контролер.

Фахівець готується до роботи за видами діяльності:

 • Виробництво скла та виробів з скла (формування та оброблення листового скла, виробництво ємностей).
 • Виробництво цементу, вапна та гіпсу та ін.

Виготовлення деталей і залізобетонних конструкцій

Технік-технолог може займати первинні посади:

 • технік-технолог;
 • технік-лаборант;
 • технік-проектувальник;
 • контролер бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій;
 • інструктор з контролю якості;
 • оператор пульта управління обладнанням ЗБВ.

Фахівець готується до роботи за видами:

 • Виробництво будівельних виробів з бетону і з гіпсу для використання в будівництві.
 • Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та штучного каменю, включаючи меблі, скульптури, барельєфи, вази для квітів.
 • Виробництво бетонних сумішей, готових для використання.
 • Виробництво сухих сумішей для мурування.
 • Виробництво виробів з волокнистого цементу.

8 + 0 = ?